Om oss

Velkommen til nettstedet til Hjort Center, der du finner all informasjon om kommende prosjekter, fellesseminarer, arrangementer og generelle nyheter. Vi er en organisasjon som fungerer for å beskytte vårt økosystem ved å målrette verdensproblemene som forurenser havene og sjølivet. Våre forskningsprosjekter er bygget for å gi kontinuerlige rapporter om vår fremgang med å gjøre vannforekomster rene og trygge for arter under vann. Du kan bli med i samfunnet og lære om programmene våre fra teammedlemmene våre. Du kan også kontakte oss direkte for å vise din støtte til vår sak og misjon.