Om oseanografi
Oceanografi er en studie av havet ved hjelp av kjemi, meteorologi, biologi, geologi og flere andre vitenskapsgrener. Et team med dykkere og forskere studerer havets egenskaper og bestemmer havets nåværende tilstand sammenlignet med dets historie. Artene i det marine er i fare i dag på grunn av utviklingen av verden og klimaendringene. Rollen til oseanografer har blitt enda viktigere i dag for å samhandle med det marine miljøet, lage nye løsninger, og også teste ideene deres for å se om de fungerer. Oceanologi dekker mye flere ting enn bare livet under vann i forskjellige deler av forskningen.